Wsparcie w starcie

UWAGA!

Informujemy, że pula środków przeznaczonych na pożyczki w ramach programu „Wsparcie w Starcie” została wykorzystana.
Z dniem 15.04.2016r. wartość złożonych wniosków u Pośrednika Finansowego – Agencji Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A w ramach Programu „Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie II”, przekroczyła całkowitą pulę środków przeznaczonych na realizację pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu.
Wnioski, które wpłyną do ARR MARR S.A. od 15.04.2016r. będą rejestrowane na LIŚCIE REZERWOWEJ.
W związku z powyższym należy liczyć się z możliwością, że wnioski złożone u Pośrednika Finansowego po tym terminie nie uzyskają rekomendacji z powodu wyczerpania środków.


Za pośrednictwem Tarnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. mogą Państwo załatwić formalności związane z preferencyjną pożyczką w ramach rządowego programu „Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie II”. W TARR S.A. otrzymają Państwo informacje o zasadach ubiegania się o pożyczkę oraz pomoc w wypełnieniu wniosku. Tutaj nastąpi także podpisanie umowy pożyczki. Mogą Państwo skorzystać również z udzielanego wraz z pożyczką wsparcia szkoleniowego i doradczego.
Instytucją udzielająca pożyczek jest konsorcjum firm Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. oraz Podkarpacki Fundusz Poręczeń Kredytowych.

W ramach programu można uzyskać pozyczkę na:

Szczegółowe informacje, symulator pozyczki oraz pełną dokumentację do pobrania znajdą Państwo na stronie:
http://pierwszybiznes.marr.com.pl/
Kontakt w sprawie pożyczki:
Telefonicznie: 14 623 55 16, 14 623 55 08, 14 623 55 18
Osobiści: ul. Szujskiego 66, 33-100 Tarnów, II p. pokój 105