Dla firm


INFORMACJA DLA WNIOSKODAWCÓW:

Zarząd Tarnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., informuję, iż pracownicy Funduszu udzielają kompletnej informacji w zakresie dokumentacji związanej z ubieganiem się o pożyczkę. Wszelkie informacje dotyczące konkretnej sprawy udzielane są wyłącznie Wnioskodawcy lub osobą posiadający odpowiednie upoważnienie.


Uwaga: Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż z dniem 01.03.2016 roku wstrzymuje do odwołania przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o pożyczki z Funduszu Pożyczkowego z powodu wykorzystania dostępnych środków.

Do czasu wznowienia naboru zachęcamy do korzystania z oferty pozostałych funduszy pożyczkowych TARR S.A.


Dla przedsiębiorców, którzy potrzebują środków na inwestycje związane z rozpoczęciem bądź prowadzeniem działalności gospodarczej proponujemy skorzystanie z Funduszu Pożyczkowego TARR S.A. oraz z nowej oferty finansowej - Funduszu pożyczkowego "Odbudowa i Rozwój".

Przedsiębiorcy, którzy potrzebują środków na sfinansowanie utworzenia nowego miejsca pracy oraz byli pracownicy górnictwa, hutnictwa i wielkiej syntezy chemicznej planujący otworzenie własnej działalności gospodarczej mogą skorzystać z Funduszu Pożyczkowo-Restrukturyzacyjnego TARR S.A.

Za naszym pośrednictwem mogą Państwo ubiegać się także o pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej lub utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego w ramach programu "Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie II"