Pożyczki i poręczenia


INFORMACJA DLA WNIOSKODAWCÓW:

Zarząd Tarnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż pracownicy Funduszu udzielają kompletnej informacji w zakresie dokumentacji związanej z ubieganiem się o pożyczkę. Wszelkie informacje dotyczące konkretnej sprawy udzielane są wyłącznie Wnioskodawcy lub osobą posiadający odpowiednie upoważnienie.


Jeśli Państwa firma potrzebuje środków na sfinansowanie inwestycji, rozwinięcie bądź rozpoczęcie działalności gospodarczej lub utworzenie miejsca pracy, dobrym rozwiązaniem może być skorzystanie z oferty funduszu pożyczkowego. Oferujemy również pożyczki dla wspólnot mieszkaniowych oraz poręczenia kredytowe – dla przedsiębiorców, którzy chcą zaciągnąć kredyt bankowy i potrzebują wymaganych przez bank zabezpieczeń. Od października 2019 r. oferujemy także poręczenia wadialne.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naszej oferty:

Zachęcamy też do zapoznania się z ofertą pożyczek na efektywność energetyczną. Oferta dedykowana jest dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, Towarzystw Budownictwa Społecznego, jednostek samorządu terytorialnego i podległych im podmiotów (w zakresie budynków komunalnych) zlokalizowanych na terenie Województwa Małopolskiego. TARR S.A. współpracuje przy udzielaniu tych pożyczek z Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A.